Chính sách hủy và hoàn tiền

1. Quy chế chung cho chính sách hủy và hoàn tiền

  Praz Team Building ngoài cung cấp các dịch vụ tour du lịch chất lượng còn bảo vệ quyền lợi hợp lý cho khách hàng. 

  Đối với trường hợp quý khách tự hủy bỏ hợp đồng thì chúng tôi sẽ áp dụng mức phạt theo quy định của từng loại dịch vụ sẽ cung cấp có thỏa thuận trong hợp đồng.

  Đối với trường hợp dịch vụ của quý khách bị hủy bỏ do các nguyên nhân khách quan như thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, chiến tranh,… thì hai bên tự thương lượng với nhau.

2. Điều kiện áp dụng 

  Quý khách đồng ý với chúng tôi rằng chỉ có thể hủy dịch vụ trong các trường hợp sau:

  • Dịch vụ được cung cấp phải có sự xác nhận giữa quý khách và Praz Team Building.
  • Quý khách đã thanh toán nhưng không nhận được dịch vụ hay chỉ nhận được một phần của dịch vụ đã đặt.
  • Quý khách nhận sai dịch vụ, không đúng với yêu cầu.
  • Tất cả các yêu cầu hủy dịch vụ, hoàn trả phải được thực hiện bằng văn bản hoặc qua địa chỉ email hợp lệ.
  • Praz Team Building không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.

  Chúng tôi luôn xem xét thận trọng các yêu cầu hủy dịch vụ của khách hàng và đưa ra quyết định dựa theo các quy định. Trừ những trường hợp được đề cập bên trên thì các trường hợp hủy do quý khách tự thay đổi ý định sẽ không được chấp nhận.