Cơ Sở Giải Quyết Khiếu Nại

+ Trường hợp khi xảy ra khiếu nại liên quan đến giao dịch của khách hàng tại website Praz Team Building thì hướng giải quyết ưu tiên sẽ là hai bên tự thỏa thuận với nhau.

+ Trường hợp khi xảy ra khiếu nại về lỗi thông tin trang web. Nếu xác định lỗi do phía chúng tôi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm và tiến hành khắc phục ngay.

Luôn mong muốn mang đến một dịch vụ chất lượng, trên tinh thần tránh xảy ra mọi tình huống không đáng có. Vì vậy, mọi trường hợp tranh chấp giữa chúng tôi và quý khách sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Nếu không đạt được thỏa thuận thì một trong hai bên có quyền khởi kiện ra Tòa án để giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *