CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

I. Chính sách bảo mật thông tin

1. Quy định về chính sách bảo mật thông tin khách hàng

  Praz Team Building đưa ra chính sách bảo mật nhằm bảo vệ quyền lợi cho người dùng khi truy cập vào trang website của chúng tôi.

  Chúng tôi lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin người dùng để tiện thông tin với khách hàng về những dịch vụ của chúng tôi mà quý khách đang quan tâm. Khi cần, chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách qua nhiều hình thức như: gửi email, tin nhắn, thư ngỏ, hợp đồng đặt hàng, phiếu thanh toán, thư cảm ơn,…

  Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật vào mọi thời điểm. Nội dung mới sẽ có hiệu lực ngay khi chúng tôi cập nhập. Sau khi chính sách này được cập nhật trên hệ thống, khách hàng vẫn truy cập vào website có nghĩa là quý khách đã hiểu và đồng ý với nội dung chính sách mới.

2. Quy định thu thập thông tin cá nhân được áp dụng

  Cho thông tin cá nhân của quý khách khi cung cấp cho chúng tôi tại trang website và hệ thống dữ liệu của website https://prazteambuilding.com/

  Khi quý khách truy cập vào trang website, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về: số lượt truy cập, nội dung người dùng xem, liên kết mà khách quan tâm, địa chỉ IP, ngôn ngữ, thời gian,…

3. Yêu cầu về thông tin cá nhân

  Để tránh những sự cố trong sử dụng dịch vụ, Praz Team Building yêu cầu khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân một cách chính xác nhất. 

  Trường hợp xảy ra tranh chấp mà thông tin quý khách cung cấp không đúng thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

4. Sử dụng thông tin cá nhân

  Những thông tin quý khách đăng ký thông qua trang web sẽ giúp chúng tôi thuận tiện hơn trong việc:

 • Hỗ trợ và tư vấn đúng yêu cầu khi người dùng sử dụng dịch vụ

 • Giải đáp chính xác những yêu cầu của khách hàng

 • Cung cấp cho quý khách thông tin mới nhất về dịch vụ của chúng tôi

 • Dựa vào ý kiến khách hàng để nâng cấp hệ thống website

 • Nắm bắt được tâm lý, nhu cầu của người dùng

 • Quảng bá dịch vụ của Praz Team Building

 • Gửi thông báo về tin nhắn giữa quý khách và Praz Team Building.

 • Liên hệ và giải quyết với khách hàng trong trường hợp cần thiết.

II. Chính sách chia sẻ thông tin cá nhân

  Ngoài các trường hợp sử dụng thông tin cá nhân trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin của quý khách ra bên ngoài.

  Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể sẽ thuê một đơn vị độc lập để tiến hành nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin khách hàng sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba sẽ bị ràng buộc bởi hợp đồng thỏa thuận bảo mật mà thông tin khách hàng đã được cung cấp chỉ sử dụng cho dự án này.

  Chúng tôi cam kết bảo mật những thông tin cá nhân của khách hàng nhưng có thể cung cấp những thông tin này trong các trường hợp:

 • Có văn bản trưng cầu hợp tác phục vụ điều tra từ cơ quan nhà nước.
 • Trong trường hợp bảo vệ quyền lợi chính đáng của chúng tôi trước pháp luật.
 • Tình huống đặc thù và cần thiết để bảo vệ an toàn cá nhân của các thành viên Praz Team Building.

III. Lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng

1. Lưu giữ

 • Sử dụng từ thay thế để mô tả thông tin có liên quan đến một cá nhân cụ thể nào đó.
 • Thông tin cá nhân của quý khách như tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ và email sẽ được đảm bảo quyền lợi cho chính khách hàng và được lưu giữ tại công ty.
 • Chúng tôi bảo đảm an toàn cho thông tin quý khách khi đăng ký tại Praz Team Building.
 • Trường hợp website bị tấn công làm lộ thông tin của người tiêu dùng, chúng tôi sẽ thông báo cho cơ quan chức năng ngay khi phát hiện sự cố.

2. Bảo mật thông tin cá nhân

  Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi thì đã đồng ý với các điều khoản của chúng tôi. Và từ thời điểm nhận được thông tin Praz Team Building cam kết bảo mật thông tin cho quý khách bằng mọi cách thức có thể. 

  Tuy nhiên, trên thực tiễn thì không một dữ liệu nào trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Vì vậy, chúng tôi không thể cam kết bảo mật thông tin một cách tuyệt đối. 

  Với những sự cố do phía chúng tôi, thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm nhưng với các trường hợp như: truy cập trái phép lấy thông tin, dữ liệu,… hay tự người dùng chia sẻ thông tin với người khác thì quý khách tự chịu trách nhiệm. 

  Chúng tôi khuyến cáo quý khách nên chủ động bảo mật thông tin của mình, không sử dụng chung máy tính và nên đăng xuất trang website khi không sử dụng.